Akışkan Yataklı Kazanlar

Hızla artan enerji ihtiyacı karşılanırken azalmakta olan kaynaklardan en yüksek düzeyde verim almak en önemli hedef olmalıdır. Akışkan yatak teknolojisinin kullanılması hem çevre hem de yakıtın daha verimli kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Akışkan yatak teknolojisi, ülkemiz linyitlerinin de ekonomik şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.  

 

Akışkan Yataklı Kazanlar