Akışkan Yataklı Kazan Külünün Kullanım Alanları

Akışkan yataklı kazanların külü, yan ürün sayılmakta ve geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır. Birçok çevresel problemi çözmek için kullanılabildiği gibi, çimento endüstrisi, dolgu malzemesi, arazi ıslahı ve tarım sektöründe de bu külden yararlanılmaktadır.  

Akışkan Yataklı Kazan Külünün Kullanım Alanları