Tekno-Ekonomik Analizler ve Fizibilite Çalışmaları

Şirketimizce elektrik üretimi ve kojenerasyon yatırımları için çok sayıda fizibilite çalışması yapılmıştır. Yatırım alternatifleri değerlendirlilerek hazırlanan tekno-ekonomik analiz raporları firmalar tarafından finansman çalışmalarında kullanılmıştır:

 

Global - 2x135 MWe Şırnak Elektrik Santrali Yatırımı

Başlangıç

:

Haziran 2008

İşveren

:

Global Yatırım Holding A.Ş.

Kapsam

 

:

 

2x135 MWe asfaltit yakıtlı dolaşımlı akışkan yataklı termik santral için tekno-ekonomik

analiz raporu hazırlanması

 

DOSAB - 2x55 MWe Isı ve Güç Santrali Yatırımı

Başlangıç

:

Mart 2008

İşveren

:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi

Kapsam

 

:

 

2x55 MWe linyit yakıtlı, dolaşımlı akışkan yataklı, ısı ve güç santrali için tekno-ekonomik

analiz raporu hazırlanması

 

MNG - 2x150 MWe Elektrik Santrali Yatırımı

Başlangıç

:

Ekim 2006

İşveren

:

MNG Holding A.Ş.

Kapsam

 

:

 

2x150 MWe linyit yakıtlı, dolaşımlı akışkan yataklı termik santral için tekno-ekonomik

analiz raporu hazırlanması

 

KARKEY – 135 MWe Elektrik Santrali Yatırımı

Başlangıç

:

Mayıs 2006

İşveren

:

KARKEY Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Kapsam

 

:

 

1x135 MWe alsfaltit yakıtlı, dolaşımlı akışkan yataklı termik santral için tekno-ekonomik

analiz raporu hazırlanması


Standart A.Ş. - 25 ve 50 MWe Elektrik Santrali Yatırımları

Başlangıç

:

Nisan 2005

İşveren

:

Standart Teknoloji Tic. A.Ş.

Kapsam

 

:

 

Şırnak asfaltitine dayalı 25 ve 50 MWe güçte dolaşımlı akışkan yataklı elektrik santralleri için

tekno-ekonomik analiz raporu hazırlanması

 

Funibo A.Ş. - Akışkan Yataklı Kojenerasyon Santrali Yatırımı

Başlangıç

:

Temmuz 2003

İşveren

:

Funibo Boya Sanayi A.Ş.

Kapsam

 

 

 

:

 

 

 

Tekstil fabrika kompleksinin buhar, elektrik ve yağ ısıtma gereksinimlerini karşılayacak

akışkan yataklı kazan teknolojisine dayalı tesisin temel tasarım ve tekno-ekonomik 

analiz çalışmaları, EPDK lisans işlemleri danışmanlığı ve finansmana yönelik

teknik danışmanlık hizmetleri