Hizmetlerimiz

MİMAG Enerji, kömür, doğal gaz, fuel-oil veya atık gaz yakıtlı termik santral, buhar üretim tesisi veya kojenerasyon tesisi kurmak isteyen sanayi kuruluşu, üretim şirketi, otoprodüktör veya otoprodüktör gruplarına son teknoloji ürünü güvenilir, ekonomik ve çevre dostu çözümler sunmaktadır.

 

Şirketimiz, buhar ve/veya elektrik üretim tesislerinin kuruluşunda, anahtar teslimi olabileceği gibi yatırımcının isteğine bağlı olarak sadece istenen ana ekipmanın temini ve montaj süpervizörlüğü bazında da hizmet vermektedir.  

 

Şirketimiz, hem ithal kömür ve hem de en önemli yerli kaynağımız olan ülkemiz kömürünün yüksek verimli, ekonomik ve çevre dostu teknolojilerle değerlendirilebilmesine imkan veren akışkan yataklı kazan (AYK) teknolojisi uygulamaları konusunda yüksek bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

 

Hizmetlerimiz; buhar ve/veya 5 MWe’dan daha büyük güçte elektrik üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcıların, proje geliştirme aşamasından, işletmeye almaya kadar ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri kapsamaktadır. Aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilecek hizmetlerimizden, yatırımcıların ihtiyaç duydukları herhangi birini veya tamamını tecrübeli ve uzman kadromuza ilave olarak gerektiğinde uluslarası uzmanlar, üniversiteler ve akredite test firmaları ile işbirliği halinde vermekteyiz.

 

-  Proje geliştirme

-  Teknik ve ekonomik analiz

-  Fizibilite çalışmaları

-  Teknoloji ve ekipman seçimi

-  Mühendislik ve temel projelendirme

-  Proje yönetimi

-  Anahtar teslimi kurulum

-  Ekipman tedariği

-  İnşaat

-  Montaj

-  Süpervizörlük

-  Devreye alma