İştiraklerimiz

2 x 660 MWe ADA İthal Kömür Santrali

Firma

SUEZ-GÜNEY Enerji Üretim A.Ş.

Hisse Oranları

: %90 IPR-GDF SUEZ

  %10 MİMAG Enerji A.Ş.

Faaliyet Konusu  

: 1.320 MWe İthal Kömür Santrali Yatırımı

Yeri

Yumurtalık, Adana

Proje Safhası

: Lisans aşamasında - ÇED Başvuru Dosyası Bakanlık'a sunuldu.

 

Ankara 770 MWe Kombine Çevrim Santrali

Firma

: Baymina Enerji  A.Ş.

Hisse Oranları

: %95 GDF SUEZ

  %5 MİMAG İnşaat A.Ş.

Faaliyet Konusu   

: 770 MWe DG Kombine Çevrim Santrali

Yeri

: Ankara

Proje Safhası

: İşletmede (2004)