Firma Geçmişi

2001 yılında MİMAG-SAMKO Enerji Teknolojileri A.Ş. ünvanı ile kurulmuş olan firmamız, hissedarlarımızdan SAMKO Mühendislik ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin hisselerinin tamamının MİMAG İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasından sonra Nisan 2011’den itibaren MİMAG Enerji A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

MİMAG Enerji A.Ş., sanayici ve yatırımcılarımıza proje geliştirme aşamasından, işletmeye almaya kadarki süreçte ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

 

Şirketimiz kuruluşundan bu yana birçok yabancı firma ile işbirliği halinde çalışarak buhar, elektrik ve kojenerasyon santralleri kurma konusundaki mühendislik altyapısını geliştirirken, aynı zamanda birçok üretim şirketi ve sanayiciye teknolojik ve ekonomik açıdan bilgi birikimini aktarmıştır.

 

Kuruluşundan sonra bir dönem için sadece teçhizat temini konusunda faaliyet gösteren Şirketimiz, daha sonra endüstriyel tesisler ve elektrik santralleri mühendislik ve taahhüt işleri konusunda 40 yıla yakın bir tecrübeye sahip kurucu ortağımız MİMAG İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği yapma imkanını da değerlendirerek, üretim tesislerini inşaat ve montaj işleri de dahil olmak üzere anahtar teslimi yapma kapasitesine ulaşmıştır.

 

Yabancı firmalarla birlikte çalışma tecrübesine sahip olan Şirketimiz, geçmişte birçok yabancı teçhizatçı ile işbirliği yapmış olmakla birlikte, daha çok Çin firmaları ile işbirliği halinde birçok proje gerçekleştirmiştir. Özellike, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük kuruluşlarından CMEC-China Machinery Engineering Corporation firması ile kapsamlı bir işbirliği içine girilerek akışkan yatak teknolojisini kullanan birçok üretim tesisi ülkemize kazandırılmıştır.

 

CMEC ile birlikte yürüttüğümüz projeler arasında, Zonguldak-Çatalağzı'nda kurulmuş olan 2x600 MWe gücündeki Türkiye'nin ilk süperkritik buhar çevrimli kazanlarına dayalı ithal kömür santrali de yer almaktadır.

 

CMEC ile işbirliği halinde Türkiye genelinde kömür ve doğal gaz yakıtlı büyük ölçekli elektrik üretim tesisleri kurmak üzere faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 

Şirketimiz ayrıca, büyük birikim ve gelişmiş teknolojiye sahip Çin firmalarıı ile birlikte birçok sanayi tesisi ve üretim şirketine buhar türbini – jeneratör ve fosil yakıtlı kazan temin etmiştir.